ISO 50001 eğitimi

Şirketlerde enerji yönetiminin tanınması, uygulanması ve izlenmesi, enerji tüketimini verimli bir şekilde azaltmanın anahtarıdır. Bu nedenle enerji yönetim sistemlerinin belgelendirme süreci için ISO 50001 oluşturulmuştur. Bu uluslararası standart, enerji performansını optimize etmeyi amaçlayan eylemlerin uygulanması için ilkeleri belirler.