ચૂંટણી પૂર્ણ થયા પછી રૂપાલાએ ફરીથી ક્ષત્રિય સમાજની માફી માગી – Garavi Gujarat

ગુજરાતમાં લોકસભાની 25 બેઠકો માટેનું મતદાન 7મી મેના રોજ મતદાન પૂર્ણ થતાં રાજકોટ ભાજપના ઉમેદવાર પરષોત્તમ રૂપાલા ફરીથી ચર્ચામાં આવ્યા હતા ગુજરાતમાં ચૂંટણી