મતદાનના દિવસે વડાપ્રધાન મોદીના ભાઈ સોમાભાઈ ભાવુક થયા

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના મોટા ભાઈ સોમાભાઈ મોદી મંગળવારે તેમની માતા સ્વર્ગસ્થ હીરાબાને યાદ કરીને ભાવુક થયા હતા અને કહ્યું હતું કે તેઓ સ્વર્ગમાંથી વડા પ્રધાન પર તેમના આશીર્વાદ વરસાવતા હશે. […]